Category: Meeting Minutes 2014

Meeting Minute-November 30, 2014

Meeting Minute-November 30, 2014

NECC 2nd meeting minutes Saturday, November 30, 2014 Meeting Attendees: Dr. Shashi B. Upadhya, Mr. Krishna Nirola, Mr. Hari K Sharma, Pandit Shridhar Gyawali, Khilendra Neupane, Saroj Prajapati, Netra Ghising, Laxman Pradhan, Ram Chandra...

Meeting Minute-October 11, 2014

Meeting Minute-October 11, 2014

Saturday, October 11, 2014 NECC Kick-Off Meeting Minute Meeting Attendants: Dr. Shyam Karki, Mr. Krishna Nirola, Mr. Hari K Sharma, Mrs. Manju Sangraula, Mrs. Indira Karki, Pandit Shridhar Gyawali, Khilendra Neupane, Prem Sangraula, Saroj...