Mandir: 240-489-3672, Priest: 202-816-NECC (6322)
info@neccusa.org

Pathshala Team


Dr. Ramu Bishwakarma
Principal
Dr. Kumar Mainali
Vice Principal
Ms. Samagya Aryal
Treasurer
Mr. Yogaraj Khanal
Member
Ms. Kripa Tiwari
Member
Dr. Roshan Shrestha-
Member
Mr. Umesh Niroula
Member/NECC Representative 
Ms. Babita Shrestha
Advisor
Mr. Prabesh Aryal
Advisor