Trustee

S.NoDonor's Name
1Association of Nepalese in America (ANA)
2Dr. Hari & Indira Sharma Mudvari
3Dr. Amar & Meena Giri
4Dr. Kamal & Jyoti Pathak
5Dr. Pavitra & Amrit Tuladhar
6Dr. Shashi & Maureen Upadhya
7Dr. Kumud & Bhadrika Sharma
8Dr. Sharada & Lalita Bhandari
9Dr. Shyam & Indira Karki
10Krishna & Rita Nirola
11Beda Bhakta Joshi
12Kunjar & Caroline Sharma
13Late Nirakar & Patricia Thakur
14Pramod & Renu Sharma
15Raj Krishna & Maheswari Shrestha
16Raja & Prabha Upadhya
17Janaki Giri
18Ash Shah
19Prem & Manju Sangraula
20Rakesh Kumar
21Dr. Maheswor & Beena Baidya
22Dr. Balram & Sarla Aryal
23Ganesh Lal & Haribaba Kayastha
24America Nepal Society (ANS)
25Kabindra & Ranjeeta Sitaula
26Makar & Bishnu Rayamajhi
27Lok & Shanti Tiwari
28Narottam & Shova Khatri
29Khilendra & Shanti Neupane
30Ram Chandra & Nilu Kharel
31Rajesh & Neeva Pradhan
32Saroj & Krishna Prajapati